Dystrybucja

Menedżer Operacyjny / Menedżer ds. Rozwoju Działu Farmaceutycznego

tel:  +48 663 115 557     e-mail: dyrekcja@ideepharm.pl

 

 

Region południowy

Manager ds. Kluczowych Klientów Sieci Farmaceutycznych

tel: +48 663 115 561     e-mail: menadzer.sieci.poludnie@ideepharm.pl

 

 

Region północno-wschodni

Manager ds. Kluczowych Klientów Sieci Farmaceutycznych

tel: +48 663 115 560     e-mail: menadzer.sieci.wschod@ideepharm.pl

 

 

Region północno-zachodni

Manager ds. Kluczowych Klientów Sieci Farmaceutycznych

tel: +48 663 115 562    e-mail: menadzer.sieci.zachod@ideepharm.pl